Cirurgia Bucal

Cirurgia Bucal Cirurgia Bucal Cirurgia Bucal Cirurgia Bucal Cirurgia Bucal Cirurgia Bucal Cirurgia Bucal Cirurgia Bucal

Cirurgia Bucal

La correcció d'elements innecessaris per a la Salut Bucodental

La Cirurgia Bucal és una especialitat de l'Odontologia que tracta del diagnòstic i tractament quirúrgic de malalties, ferides i defectes de la boca i l'estructura dental. Dintre dels tractaments més freqüents en Cirurgia Bucal podem trobar: les dents incloses (queixals del seny i canins inclosos), les fenestracions, la cirurgia periapical, els frens bucals i els torus maxilars.

Què és una dent inclosa?

Les dents incloses són dents que no han erupcionat durant el seu període normal d'erupció i romanen dintre de l'os, parcial o totalment.

Qualsevol dent pot patir aquest procés d'inclusió, però sol afectar sobretot als cordals (queixals del seny) superiors i inferiors, i als canins (ullals) superiors. Això és degut al fet que aquestes dents són els últims en erupcionar i, per tant, tenen més problemes d'espai.

En aquests casos hem de descartar qualsevol tipus de patologia i realitzar una radiografia panoràmica (ortopantomografía) per a poder saber la causa en aquest retard de l'erupció.

Quines són les possibilitats de tractament d'una dent inclosa?

Quan ens trobem amb una o diverses dents incloses, podem prendre tres actituds:

  • 1) Abstenció terapèutica
  • 2) Extracció quirúrgica
  • 3) Recol.locació de la dent inclosa en l'arquejada dentaria

L'abstenció terapèutica no sol ser aconsellable, ja que tota dent inclosa és susceptible de produir patologia (de tipus infecciós, quists, reabsorció de les arrels de les dents adjacents, etc.) No obstant això, existeixen situacions en les quals hauríem d'adoptar aquesta conducta i fer controls periòdics del pacient.

L'extracció quirúrgica es realitzarà si no hi ha altre remei, quan no es pugui portar a terme un tractament d'ortodòncia per a col·locar la dent en el seu lloc, hi hagi patologia associada a la inclusió (quists voluminosos, infecció, reabsorció de les arrels de dents veïnes...) o una malaltia general greu.

El tercer molar inclòs, sobretot l'inferior, té una consideració especial, ja que la seva extracció ha de plantejar-se com primera opció de tractament.

La recol.locació de la dent inclosa en l'arquejada dentaria és el tractament d'elecció per a tota dent inclosa que tingui importància estètica i funcional, i pot portar-se a terme mitjançant dos tipus de procediments:

  • A) Quirúrgic-ortodòncic: és un procediment que combina cirurgia i ortodòncia.
  • B) Quirúrgic: requereix només cirurgia.demana la teva primera visita
demana la teva primera visita
©2014 Clínica Dental Gratacòs 2019 |