Implantologia

Implantologia Implantologia Implantologia Implantologia Implantologia

Implantologia

La reposició de les teves dents a qualsevol edat

La implantología permet solucionar molts dels problemes als quals s'enfronten els pacients “condemnats” a utilitzar pròtesis incòmodes i inestables. Cada dia es fabriquen més tipus d'implants, pel que cada professional pot escollir el material amb el qual treballa més segur i confiat.

Què és un implant?

És un dispositiu mecànic que s'instal·la en l'os per a substituir una arrel dentaria perduda i així, retenir i sustentar una pròtesi o dent artificial.

En què consisteix l'operació per a la col·locació d'un implant?

Per a col·locar un implant cal separar la geniva de l'os i realitzar allotjaments en aquest os on se situaran els implants corresponents. A continuació se sutura la geniva. El temps d'espera abans de col·locar la pròtesi que anirà sobre l'implant, serà major o menor segons el cas.

Avui dia, gràcies a les innovacions en el camp de la implantología el procés de osteointegració, que és la unió de la superfície de l'implant a l'os, s'ha reduït, i fins i tot en ocasions pot realitzar-se el que denominem càrrega immediata o primerenca, és a dir, posar els implants i les dents el mateix dia o en la primera setmana després de la cirurgia.

Quines precaucions s'han de prendre després d'un implant?, durant quant temps?

Una vegada que s'han tret els punts, es col·loca una pròtesi provisional que es duu durant un temps que pot ser major o menor segons el cas i durant aquest temps és preferible no realitzar forces mastegadores excessives i dur controls setmanals o quinzenals perquè el cirurgià vagi controlant tot el procés de cicatrització, i si escau observar qualsevol anomalia que pogués sorgir durant aquest període.

Es requereix l'hospitalització del pacient?

Habitualment no és necessària l'hospitalització, excepte en aquells casos que es requereixi prendre os d'altra part de l'organisme per a fer els empelts en la cavitat oral.

En quins casos està contraindicada la col·locació d'implants?

Alguna de les seves principals contraindicacions són: tenir cardiopaties greus, tumors, malalties dels ossos, alguns tipus de diabetis, malaltia periodontal activa, lesions precanceroses en la cavitat oral, malalties psiquiàtriques o ser fumadors crònics.

Quin tipus d'anestèsia s'utilitza en la col·locació d'un implant?

Depèn dels casos. Normalment l'anestèsia sol ser local o regional, en casos de pacients nerviosos o poc col·laboradors la sedació és molt recomanable i resulta molt útil.

Els implants poden “ser rebutjats”?

És possible no tolerar els implants per diferents raons, ja sigui per la constitució de l'os, per l'existència de pròtesi o per falta de cures higièniques. No obstant això els rebutjos són mínims. En tot el món l'èxit d'aquest tipus d'operacions és del 90% dels casos.

Existeix una edat límit per a la seva col·locació?

Des d'un punt de vista purament científic no existeix límit d'edat. No obstant això, es recomana no col·locar implants als nens fins que no s'hagi completat el desenvolupament de la cara. Quant a les persones d'edat avançada, seran les condicions anatòmiques i l'estat general de salut els factors que determinin si és o no convenient la col·locació de l'implant.
demana la teva primera visita
demana la teva primera visita
©2014 Clínica Dental Gratacòs 2019 |