Làser Odontològic

Làser Odontològic Làser Odontològic Làser Odontològic Làser Odontològic Làser Odontològic Làser Odontològic Làser Odontològic Làser Odontològic

Làser Odontològic

Laser Dental: La Odontologia del Segle XXI

Què és el làser dental?

La paraula làser és una sigla dels vocables anglesos "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" que significa "Llum Amplificada per Emissió Estimulada de Radiació" o, en altres paraules, una feix de llum altament energètic, amb propietats específiques, i amb la capacitat d'interactuar amb el teixit irradiat aconseguint un efecte terapèutic. La tecnologia làser és de recent aparició encara que no va ser incorporada en el camp de la Medicina en els anys 60 i posteriorment en Odontologia. És un feix de llum concentrat que, transmès a través d'una fibra òptica, impacta de forma suau i pulsátil sobre una superfície, en aquest cas la mucosa bucal o la dent.

Quants làsers dentals existeixen?

De fet, en el mercat podem trobar diferents tipus de làsers que, en funció de la longitud d'ona que transmeten produiran uns efectes o altres. Una classificació simple seria els làsers de baixa i alta potència. Els làsers de baixa potència són aquells que van a ser utilitzats, principalment, per la seva acció biomoduladora, analgèsica i antiinflamatoria. Els làsers d'alta potència seran aquells que produeixen efectes físics visibles, i que s'empren com a substituts del bisturí fred o de l'instrumental rotatori convencional. Els làsers de baixa potència més coneguts són:

 • As,Ga (Arsenur de Galio)
 • As,Ga,AL (Arsenur de Galio i Alumini)
 • He,Ne (Heli-Neon)

Els làsers d'alta potència disponibles en el mercat odontològic són:

 • Argon
 • Díode
 • Nd:YAG
 • Nd:YAP
 • Ho:YAG
 • Er,Cr:YSGG
 • Er:YAG
 • CO2.

A Clinica Abad disposem d'un làser de Er,Cr: YSGG per a treballar sobre teixits durs i d'un làser de díode per a teixits tous.

Quin tipus de procediments es poden realitzar amb el làser?

Bàsicament podrem utilitzar-los per a teixits durs, com l'os o la dent i per a teixits tous. Avui dia són nombroses les aplicacions en les quals el làser pot utilitzar-se en funció del dispositiu que estiguem utilitzant. Així, i en forma de resum ho podrem utilitzar en les següents especialitats odontològiques:

 • 1.- Odontologia Conservadora: per a la realització de caries o eliminació d'obturacions antigues.
 • 2.- Periodoncia: com ajudant al tractament de la gingivitis i periodontitis a causa de el seu alt poder bactericida, despigmentació gingival…
 • 3.- Cirurgia periodontal: per a realitzar gingivectomies, allargament de corona i com a tractament coadjuvant a la cirurgia d'eliminació de borses.
 • 4.- Cirurgia Bucal: per a realitzar qualsevol extirpació de teixit malalt, a causa de la seva capacitat de coagulació i en les quals no es necessitarà donar punts.
 • 5.- Com a Teràpia Biomoduladora per al tractament preventiu del dolor i inflamació postquirúrgica (ej; queixal del seny), aftes bucals, herpes labials, tractament de l'articulació temporomandibular, sensibilitat dentinaria, etc...
 • 6.- Blanquejaments dentals: l'efecte de la llum làser accelera la reacció química del gel que s'aplica.

És dolorós el tractament?

La gran majoria dels pacients es mostra realment confortable durant el tractament de fet en part dels tractaments no és necessària la utilització d'anestèsia. No obstant això, de vegades pot haver certa sensibilitat, quan el procés de caries està molt avançat, o bé quan s'ha d'aprofundir més en el teixit. En ocasions, amb l'aplicació d'un gel anestèsic és suficient.

És segura la utilització del làser?

Completament. No obstant això, és fonamental la protecció ocular -amb ulleres filtrants especials- tant del professional, com del pacient i de l'assistent.

Es va reemplaçar completament la turbina?

No, ja que quan hi ha caries al voltant d'una amalgama, ens veiem obligats a usar la turbina per a eliminar-la, i després, es continua amb làser per a eliminar el teixit cariat i qualsevol residu bacterià. Tampoc podem prescindir de la turbina en treballs de pròtesis on es necessiten grans tallats i on es necessiti una textura llisa com ho és en la preparació d'una corona.

Quins avantatges té una dent arreglada amb làser enfront d'altre reparada amb turbina?

Són moltes, entre elles hi ha avantatges biològics, estètiques i psicològiques. Dintre de les primeres podem esmentar que l'acció del làser és summament puntual i precisa, de manera que no és necessari eliminar grans quantitats de teixit sa, com ocorre amb el pas d'una maduixa girant a alta velocitat. A més, el teixit irradiat amb làser queda esterilitzat, la qual cosa garanteix que no haurà recidives de caries sota aquesta restauració. Pel que fa a l'estètica, totes les cavitats tractades amb làser s´obturen amb materials a força de resines que endureixen sota l'efecte de la llum halògena, les quals s'adhereixen a la dent un 50% més que en els casos no tractats amb làser. Amb referència als avantatges psicològics, el pacient acudeix relaxat i tranquil al saber que no sentirà dolor, soroll ni burxades associades a l'ús de la turbina.

La llum blava que utilitzen molts dentistes és làser?

No. L'aparell de llum halògena és un instrument que serveix per a iniciar l'enduriment de certs materials d'obturació. No té cap acció sobre la dent, ja que es tracta d'una simple "llum".

És coneguda l'Odontologia Làser?

El làser dental està considerat com “una eina de nova aparició”. No obstant això en Estats Units i Canadà, així com a Europa, Àsia i Austràlia atenen a milers de pacients diàriament. En Espanya, la incorporació del làser en la Clíniques Dentals és progressiva, però lenta, si bé encara és una tecnologia que no supera el 10% dels professionals que la tenen.

Per quins motius es denomina Odontologia del Segle XXI?

Si la ciència i tecnologia poden aconseguir resultats satisfactoris i aquests coincideixen amb els desitjos dels nostres pacients, l'objectiu està doblement complert. A causa dels efectes que produeixen sobre els teixits, i de com els produeixen, parlariem d'una aparatología en la qual ofereix un confort de treball tant per al pacient com per al professional.

El nostre objectiu a l'incorporar aquesta nova eina va ser brindar als nostres pacients, el que sempre van estar demanant: Odontologia sense patiment.

Quin altra cosa puc esperar del làser?

Fonamentalment, l'absència de soroll i vibració, com ocorre amb la turbina i la tranquil·litat de tenir tractaments duradors, estètics i sense dolors post-operatoris. En el cas de petites cirurgies en les genives, disminueix notablement el sagnat i la inflamació, i finalment, cap destacar el fet que, en ocasions no és necessària l'aplicació d'anestèsia, amb el que ens estalviem algunes burxades.

És car el tractament?

No necessàriament. Nosaltres considerem que aquesta tecnologia ha d'arribar a la major quantitat de gent, per tant, si bé el valor pot ser una mica més alt que amb els procediments convencionals, habitualment el professional ho utilitzarà més com una eina per a augmentar el confort del seu treball i per a assegurar que el seu pacient es trobi més còmode quan li realitza el tractament amb el làser.
demana la teva primera visita
demana la teva primera visita
©2014 Clínica Dental Gratacòs 2019 |