Sedació Odontològica

Sedació Odontològica Sedació Odontològica Sedació Odontològica Sedació Odontològica Sedació Odontològica

Sedació Odontològica

Tractaments dentals sense ansietat

L'especialitat d'anestèsia.

Un anestesiòleg és un metge que a part de llicenciar-se en Medicina i Cirurgia ha fet l'especialitat d'Anestèsia i Reanimació. En l'actualitat consta d'una formació pràctica i teòrica de 4 anys de durada que cobreix tots els aspectes de l'anestèsia.

Quin és la labor del anestesiòleg?

Els anestesiolegs calmem i despertem als pacients que precisin intervencions quirúrgiques. Es controlen les constants durant i després de les intervencions i observem als pacients una vegada operats.

Què és l'anestèsia?

És un conjunt de tècniques que es duen a terme perquè es puguin operar sense que es noti dolor. En el cas de la cirurgia de la boca, el seu odontòleg li dormirà amb anestèsia local les genives i les dents, i el anestesioleg li aplicarà una sedació perquè estigui tranquil.

Quins tipus d'anestèsia existeixen?

Es pot resumir dient que existeix l'anestèsia general (quan es dorm a un pacient sencer, per exemple: apendicitis), anestèsia regional (quan es dorm per exemple un braç), i l'anestèsia local amb sedació (la qual aplicarem en el cas de la boca).

PASSOS A SEGUIR

Abans de la cirurgia

Quan es decideixi operar de la cirurgia odontològica amb la tècnica de sedació, farà falta que li realitzin unes proves preoperatories: Electrocardiograma, Analítica de sang i Radiografia de tórax. Amb aquestes proves i amb les preguntes que li farà el anestesioleg, el professional es farà una idea del seu estat de salut i li sol·licitarà que signi el consentiment informat, que és un document que obliga la llei a signar i que autoritza que vostè pugui ser sedat per a aquesta cirurgia.

El dia de la cirurgia

En el cas d'haver sofert algun canvi en la seva salut: febre, grip o que estigui embarassada ha d'advertir-ho.

Quan arribi al box on se li realitzarà la cirurgia, se li col·locarà un sèrum en la mà o el braç i se li anirà administrant unes medicacions perquè estigui sedat i tranquil (ha de recordar que no és una anestèsia general) i tolerarà bé l'estona que duri la cirurgia.

Tota la cirurgia estarà vigilat per l´anestesioleg que li col·locarà uns aparells per a controlar les seves constants vitals.

Una vegada acabada la cirurgia aprofitarem que duu el sèrum per a administrar-li algun calmant potent per a evitar el dolor les primeres hores. Després continuarà amb la pauta que li recomani el seu odontòleg.

Consells i normes per al dia de la intervenció:

  • 1. No s'ha de maquillar ni dur les ungles pintades.
  • 2. És millor que no duguin joies que els estrenyin (tipus polseres…) ni arrecades.
  • 3. Vingin amb roba còmoda i ampla.
  • 4. Haurà d'estar en dejú 6 hores abans de la cirurgia.demana la teva primera visita
demana la teva primera visita
©2014 Clínica Dental Gratacòs 2019 |