ORTODONCIA2019-12-04T10:08:41+01:00

ORTODONCIA

Millorant l’estructura de la dentadura

L’ortodòncia és una especialitat de l’odontologia que corregeix les desviacions en el desenvolupament dental, amb l’objectiu d’aconseguir l’equilibri tant en forma com en funció de la boca, millorant també l’estètica facial.
L’ortodòncia estudia els trastorns de la masticació corregint-los i cerca aconseguir una millor col·locació de les dents amb efectes directes en tot el procés funcional de la boca i en la millora de la dentadura.

Preguntes freqüents:

A quina edat és convenient iniciar un tractament d’Ortodòncia?2019-12-03T11:57:19+01:00

En detectar qualsevol alteració o creixement irregular, el millor és consultar a l’especialista. L’inici avançat del tractament permet reduir el seu abast, de manera que s’obtenen els mateixos resultats amb un esforç menor.

Encara que sempre que ens referim a l’Ortodòncia l’associem a nens i adolescents, actualment es realitzen gran quantitat de tractaments en adults. Les noves tècniques permeten grans taxes d’èxit amb actuacions cada vegada més discretes i eficaces que, sens dubte, obren noves possibilitats per a la correcció estètica de la dentadura transmetent major seguretat i confiança als pacients (Veure tractament Invisalign).

Per on començar?2019-12-03T11:56:26+01:00

Els nens solen rebre la major part dels tractaments d’Ortodòncia. És normal ja que el tractament persegueix guiar i corregir el creixement imperfecte de les peces dentals. Així evitem problemes majors en el futur. És important començar aviat així podem corregir mals hàbits i crear l’espai per a un bon desenvolupament de la dentadura definitiva.

Quan es recomana una ortodòncia?2022-12-07T11:10:51+01:00

L’ortodòncia pot corregir problemes en la mossegada, tals com:
Les dents superiors cobreixen completament les dents inferiors (sobremossegada).
Les dents inferiors sobresurten sobre les dents superiors. (invertida)
Un o més dents superiors obstrueixen per dins de les dents inferiors. (Creuada)
Problemes derivats de la posició de les peces posteriors.
(Oberta i Desviació de la línia mitjana)
L’ortodòncia pot també corregir problemes de la posició de les peces
Existència d’espais entre les dents, els quals poden provocar l’increment del risc a patir malaltia periodontal. (Diastemes)
El maxil·lar és petit i no permet  allotjar totes les peces dentàries, la qual cosa dificulta la higiene amb els problemes derivats. (Apinyament)
Les malformacions no tractades poden derivar en problemes de l’articulació, de la parla i de la masticació, problemes amb les genives i també el desgast prematur de certes peces dentàries.

Té alguna influència l’alimentació en la producció de càries?2019-12-03T11:41:29+01:00

Les recerques actuals han confirmat que prolongar la lactància materna no produeix propensió a tenir càries, sobretot si s’afegeixen les mesures preventives adequades a aquesta edat. A partir dels sis mesos, l’alimentació del bebè es diversifica, per la qual cosa es recomana que la dieta no sigui rica en sucres refinats, evitant els aliments de consistència tova i enganxosa. El pitjor moment per a la ingestió d’aquests aliments és, sens dubte, la nit, d’aquí la importància que es realitzi un bon raspallat abans d’anar-se a dormir. A partir dels tres anys, comença la socialització del nen, comença a anar al col·legi, a relacionar-se amb altres nens, probablement no coma a casa…cuidat amb les llaminadures i xocolates i, per descomptat, cal no descurar la higiene dental.

Go to Top