PRÒTESI2022-12-07T11:28:54+01:00

PRÒTESI

Els substituts més eficaços de les teves dents

El fet de perdre dents que no es veuen, i que al principi no impedeixen la masticació serà l’inici d’una desorganització progressiva de tota la dentadura, que a curt termini no crearà cap problema funcional, però que amb els anys conduirà a l’aparició de càries i malalties de les genives, i a una major tendència a acumular restes d’aliments perquè les dents es desplaçaran i s’aniran obrint espais, la qual cosa serà causa d’un mal alè.

Avui dia, la reposició de les dents i els queixals perduts es pot dur a terme de dues formes:

  • Mitjançant dentadures de treure i posar: pròtesi removible.
  • Mitjançant dents fixes amb fundes o implants: pròtesi fixa.
  • Pròtesi mixta: és una combinació de les dues.

Tots dos sistemes ben planificats i realitzats són molt eficaços i satisfactoris. Però això sí, han d’estar ben mantinguts per a aconseguir que durin el màxim de temps possible. De totes maneres, sempre que sigui possible és millor una pròtesi fixa que una removible.

Preguntes freqüents

Poden ser usades les pròtesis tal com surten del fabricant?2022-12-07T11:33:18+01:00

De cap manera. Les pròtesis quan surten del laboratori encara no són un producte sanitari apte per al consum. Necessiten ajustos en boca per a realitzar la seva funció segons les necessitats del pacient, ja que les dents tenen certa mobilitat i les genives i el paladar són lleugerament deformables, a diferència dels motlles d’escaiola amb els quals treballa el laboratori. Per això, és en la pròpia boca on han d’acabar-se les pròtesis i permetre el seu ajust. Sense aquestes adaptacions realitzades per l’odontòleg les pròtesis poden ser perilloses, arribant a causar des de ferides i reabsorcions d’os, fins a lesions que poden fer-se cròniques.

Es pot passar d’utilitzar una pròtesi amovible a una pròtesi fixa?2019-12-03T11:52:37+01:00

Sí, sempre que hi hagi suficients suports perquè les forces de masticació es distribueixin de forma mecànicament acceptable per a l’os de suport. Serà el dentista el que podrà aconsellar en cada situació.

Per què a vegades cal tocar tant les dents per a posar una pròtesi?2019-12-03T11:51:38+01:00

Les dents han de tallar-se el necessari per a aconseguir un perfecte ajust i segellat de les pròtesis en tota la seva perifèria, és l’única manera de prevenir càries recurrents o inflamacions de les genives confrontants.

És veritat que per a posar un pont és necessari llimar les dents de suport?, és bo?2019-12-03T11:50:58+01:00

Això no és bo, tanmateix els avantatges superen als inconvenients. Tampoc sembla bo fer un tall en l’abdomen per a extreure un apèndix inflamat, però pot ser necessari.

Els ganxos de les pròtesis parcials poden espatllar les dents sobre els quals se subjecten?2022-12-07T11:34:31+01:00

Els ganxos si es netegen adequadament totes les nits i es mantenen brillants on contacten amb les dents no produeixen càries ni desgasten les dents. Això només succeïrà quan es netegin malament i estiguin coberts de microbis, que produeixen àcid i desmineralitzen la dent. També és veritat que la qualitat de l’esmalt pot influir, a més del bon disseny dels ganxos i de la higiene del pacient.

Quins problemes poden causar les dentadures postisses completes?2019-12-03T11:49:20+01:00

El principal és que es produeixi una reabsorció de l’os alveolar sobre el qual en un dia es van assentar les dents. Això pot ser un problema si en un futur un vol canviar la pròtesi per uns implants.

Una altra complicació pot ser l’aparició d’erosions i ulceracions, que en casos estranys poden degenerar en lesions malignes. D’aquí la importància de realitzar revisions periòdiques.

Una dentadura o un pont, poden durar tota la vida?2022-12-07T11:35:54+01:00

Depèn de l’edat i de la salut del pacient. En general NO, però poden esperar-se molts anys d’ús satisfactori, sobretot si es té una cura quant a higiene i unes visites de manteniment mínimes a l’any per a detectar qualsevol anomalia abans que sigui massa tard.

Per què és important reemplaçar una dent perduda encara que no es percebi la seva absència?2019-12-03T11:47:47+01:00

Per a evitar desplaçaments de les dents contigües o oposades, perquè poden ser perillosos per als processos de masticació.

Go to Top